HIV/איידס ומחלות המועברות במגע מיני

הגדרה

נגיף הכשל החיסוני האנושי (HIV) הוא הנגיף הגורם לתסמונת הכשל החיסוני הנרכש (איידס). הנגיף מועבר מאדם לאדם באמצעות מגע בין דם בריא לדם נגוע (עירוי דם, מחטים נגועות ב-HIV) ודרך מגע מיני. מחלות חלל הפה הנפוצות ביותר אצל אנשים עם HIV/איידס הן יבלות בפה, הרפס, לויקופלקיה שעירה (לשון שחורה ושעירה), פטרת הפה ואפטות. בעיות אחרות שעשויות להופיע בפה הן יובש פה, שעלול לגרום להיווצרות חורים, וכן קשיי אכילה ודיבור. אם הנכם נשאי HIV, השינויים המתחוללים בפה שלכם עשויים לשקף שינויים במצב מערכת החיסון שלכם.
נשים בהיריון עלולות להעביר את הנגיף לתינוק בזמן ההיריון, בזמן הלידה או דרך הנקה.

מחלות המועברות במגע מיני (מחלות מין) הן זיהומים שיכולים להתפתח כתוצאה ממגע מיני עם אדם הנושא את הזיהום. המחלות הנפוצות ביותר כוללות בין היתר: כלמידיה, זיבה, הרפס של אברי המין, HIV/איידס, נגיף הפפילומה האנושי (HPV), עגבת וטריכומונס. חלק מהמחלות המועברות במגע מיני עלולות לפגוע גם בבריאות הפה; תסמינים נפוצים לכך הם הרפס או פצעים בתוך הפה.