tooth with dental crown

גשרים וכתרים דנטליים

גשרים וכתרים הם אביזרים רפואיים נפוצים המשמשים כדי להגן על שן חלשה מפני שבירה, לחבר גשר, לכסות שתל דנטלי ועוד. קבל מידע נוסף אודות גשרים וכתרים דנטליים ומה לשאול את רופא השיניים שלך.