missing tooth in mouth

עקירת שן

אם שן נשברת או ניזוקה על ידי עששת, רופא השיניים ינסה לתקן אותה באמצעות עיקרה להחזרת חיוך בריא. קבל מידע נוסף אודות מה לצפות אם תזדקק לניתוח ועקירת שן.