tooth fighting off plaque

עששת

חורים בשיניים מתייחסים לעששת השיניים, והינם בעיה רפואית נפוצה. אך האם אתה יודע כיצד למנוע אותם ולטפל בהם? קבל מידע נוסף אודות הגורמים להתפתחות עששת, מניעה וטיפולים.