wise teeth with hat

שיני בינה

בקיעת שיני הבינה היא תופעה נפוצה, ובכל זאת יכולה לגרום לכאבי שיניים, חניכיים ועוד. קבל מידע נוסף אודות התסמינים, אופן הטיפול, הסיבוכים האפשריים ועוד.