Badge field

מהו צילום שיניים פנורמי?

Published date field

 

בדרך כלל בדיקת רופא השיניים תכלול גם צילומי רנטגן. בתחילה ממקמים בתוך הפה מתקן פלסטיק ומתבקשים לסגור עליו את הלסתות. לאחר מכן מצלמים מספר תמונות שמראות שן אחת או מספר שיניים. לעיתים מבצעים רופאי השיניים כמה צילומי רנטגן במטרה לזהות בעיות שעלולות להשפיע על חלקים שונים בפה.

בניגוד לצילום רנטגן זה, צילום שיניים פנורמי יוצר תמונה אחת של הפה כולו: לסת עליונה ותחתונה, המפרקים הלסתיים-רקתיים, כל השיניים, אזור האף והסינוסים. תמונה זו מספקת פריסה ישרה של מבנה הלסת שבמציאות הוא קשתי, וכך קל יותר לנתח כל חלק בצילום.

מדוע משתמשים בצילום פנורמי?

היות וצילום פנורמי מראה את כל הפה בתמונה אחת, הוא אינו מספק את הפרטים הנחוצים כדי להראות חורים בשיניים. עם זאת, סוג זה של צילום רנטגן חושף בעיות כגון אנומליות וסדקים בעצם, ציסטות, שיניים כלואות, זיהומים וגידולים. רופא שיניים שחושד בקיומן של אחת מהבעיות הללו עשוי להחליט לבצע צילום פנורמי. הוא יכול להשתמש בשיטת הדמיה זו גם בעת תכנון טיפולים כגון הרכבת גשר, שתלים ושיניים תותבות, וכאשר הוא ממליץ על מוצרים כמו Colgate® Slim Soft™ לטיפול בשיניים שנראות שחוקות עקב צחצוח אגרסיבי יתר על המידה.

כיצד מבצעים צילום רנטגן פנורמי?

בניגוד לצילומי רנטגן מסורתיים המבוצעים בתוך הפה, צילום פנורמי נעשה מחוץ לו. מכונת ההדמיה והשקף נמצאים מחוץ לפה. המכונה מקרינה קרן דרך הפה על השקף או על גלאי שמסתובב מול שפופרת הרנטגן, זאת על פי איגוד הרדיולוגיה של צפון אמריקה (RSNA).

מכונה לצילום פנורמי מורכבת משפופרת הדמיה המורכבת על זרוע אופקית, אשר יכולה להצביע לכיוון צד אחד של הפנים, בעוד שזרוע אופקית מולה, שמצביעה על הצד האחר, מכילה את שקף הצילום או הגלאי. בדרך כלל ממקמים את הראש תוך שימוש במשענות הסנטר, המצח וצדי הראש, והפה נשמר פתוח. לאחר מכן נעות זרועות מכונת הרנטגן בחצי מעגל סביב הראש, כשהן מתחילות בצד אחד של הלסת ומסיימות בצד השני.

יתרונות צילומי רנטגן וסיכונים

צילום פנורמי מספק לרופא השיניים שלכם בתוך זמן קצר יחסית תמונה מקיפה של כל הפה על גבי שקף אחד. עם זאת, על פי האיגוד לרדיולוגיית ילדים החשיפה לקרינה בצילום פנורמי יחיד מגיעה ל- 0.02 מיליסיברט - פי ארבעה מזו שאליה נחשפים בארבעה צילומי נשך המבוצעים כחלק מבדיקה שגרתית. במידה ואתם מודאגים מהחשיפה לקרינה, התייעצו עם רופא השיניים שלכם, ושאלו האם ניתן לבדוק שימוש בתהליכי הדמיה חלופיים.

 

רוצים עוד טיפים או הצעות ישר למייל?

הירשמו עכשיו