סקירה כללית

שפה וחך שסועים הם מומים מולדים הנגרמים עקב התפתחות לא תקינה של השפה או הפה של התינוק במהלך ההיריון. המרכזים לפיקוח על מחלות ומניעתן מדווחים שבכל שנה נולדים בארצות הברית 4,400 תינוקות עם שפה שסועה, חך שסוע או בלעדיו ו-2,650 תינוקות עם חך שסוע.18

שפה שסועה היא שפה עליונה חצויה. המום נגרם כתוצאה מליקוי בחיבור הרקמות של השפה בין השבוע הרביעי לשבוע השביעי להיריון. הגורם לחך/שפה שסועים בדרך כלל אינו ידוע, יחד עם זאת, גורמים אפשריים עשויים להיות שילוב של גורמים גנטיים יחד עם גורמי סיכון אחרים, כגון חוסר איזון הורמונלי, חוסרים תזונתיים ותרופות מסוימות הניטלות במהלך ההיריון.

חך שסוע נוצר כאשר הרקמות היוצרות את תקרת הפה אינן מתחברות זו לזו בין השבוע השישי לשבוע התשיעי להיריון. התינוק עלול לסבול מפתח בחלק האחורי ובחלק הקדמי של החך או מפתח רק באזור אחד. חך שסוע מהווה בעיה חמורה יותר משפה שסועה, על אף שכדי לתקן את שניהם יש צורך בניתוח.

לפי ה-CDC גורמי סיכון אחרים לחך/שפה שסועים הם עישון, סוכרת ותרופות מסוימות לטיפול באפילפסיה הניטלות בשליש הראשון להיריון.

בעיות בבריאות הפה, כתוצאה משפה או חך שסועים, עלולות להשפיע על שיני החלב והשיניים הבוגרות גם יחד, לרבות מיקום השיניים, גודלן, צורתן ומספרן. שסעים עשויים להופיע בין הניב לבין השיניים החותכות הצדדיות.

מידע נוסף על חך/שפה שסועים